Zorgen en kennis op Europese Dag van de Privacy

Jaarlijks is het op 28 januari de Europese Dag van de Privacy. Dit jaar een mooi moment om te evalueren of de AVG het gewenste effect heeft. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft met oog op de Europese Dag van de Privacy via onderzoek ingezoomd op privacyzorgen onder Nederlanders.

28 januari 2019 | Door redactie

Privacy is een grondrecht. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in het leven geroepen om dit grondrecht te vertalen naar handvatten voor burgers en organisaties. In de aanloop naar de Europese Dag van de Privacy liet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doen naar privacyzorgen (pdf) onder een representatieve groep van 1.002 Nederlanders. Die zorgen bleken er te zijn: 94% van de ondervraagden uitte in mindere of meerdere mate zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens. Als een organisatie een kopie van het identiteitsbewijs (tool) vraagt, is 85% bang dat deze in verkeerde handen valt en dat dit mogelijk tot misbruik van de persoonsgegevens leidt. Nog eens 73% is er niet gerust op dat het BSN-nummer veilig is.

Passende maatregelen

Ondervraagden zijn vooral huiverig om gegevens te delen met webwinkels, overheidsinstanties, techbedrijven en financiële instellingen. Er bestaan onder andere zorgen over toegang door onbevoegden en misbruik van de gegevens. Als organisaties voldoen aan de AVG is de kans klein dat persoonsgegevens daadwerkelijk op straat komen te liggen. Zo mag een organisatie persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor die verzameld zijn. Daarnaast heeft elke organisatie de plicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen (tool).  

Recht op inzage

Onder de AVG zijn de privacyrechten uitgebreider. Bij deze privacyrechten hoort ook het recht op inzage. Van dit recht, om op te mogen vragen welke persoonsgegevens organisaties van iemand hebben, was 86% van de respondenten op de hoogte. Organisaties krijgen niet vaak met een beroep op privacyrechten te maken: slechts 12% heeft wel eens gebruik gemaakt van een privacyrecht.