De AVG implementeren in 8 stappen

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een hulpmiddel in deze toolbox.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  De AVG implementeren in 8 stappen

  In een mum van tijd heeft u al uw documentatie op orde

  Speciaal voor de organisaties die nog weinig hebben gedaan met de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming – die al sinds mei 2018 van kracht is – is er de toolbox Implementatie AVG. Met deze checklist en de hulpmiddelen die hierin worden aangedragen, ziet u snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen.

 • 2

  De basisbeginselen van de AVG

  Van WBP naar AVG

  Verdiepingsartikel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening heeft grote impact op uw organisatie. Bent u gewapend tegen de risico’s?


  Persoonsgegevens volgens de AVG

  Infographic Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 12-08-2019

  Persoonsgegevens zijn ruim gedefinieerd: ze moeten unieke informatie over de persoon bevatten, op zichzelf dan wel in combinatie met elkaar. Wat voor persoonsgegevens zijn er?


 • 3

  Breng in kaart waar u staat en wat u nog moet doen

  Checklist implementatie AVG

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming en informatiebeveiliging op orde te krijgen door middel van deze tool.


 • 4

  Creëer overzicht voor gegevensverwerkingen

  Stakeholders bij privacy en hun eisen

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 26-01-2023

  Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.


  Beleid privacy en informatiebeveiliging

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 07-08-2019

  De AVG heeft strikte regels voor de beveiliging van informatieprocessen en privacy. Wat moet hierover in uw beleid?


  Verwerkingsregister

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.


 • 5

  Breng de risico’s in kaart

  Risicoanalyse, privacybescherming en informatiebeveiliging

  Verdiepingsartikel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 13-08-2019

  De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. Zonder risico’s zouden er geen maatregelen voor bescherming nodig zijn. Helaas is het maar al te waar dat zelfs zzp'ers grote risico’s lopen. Elke organisatie, groot of klein, moet weten welke risico’s er bestaan, hoe groot de risico’s zijn, en vervolgens de juiste stappen ondernemen om de risico’s zo goed mogelijk in de hand te houden. Dit artikel is een inleiding op het onderwerp, zodat u goed begrijpt wat nu eigenlijk een risico is.


  Risicoanalyse

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Met deze risicoanalyse tool ziet u snel waar bij uw organisatie de risico’s voor privacybescherming en informatiebeveiliging zitten.


 • 6

  Stel een privacybeleid omtrent datalekken op

  Procedure Datalek en beveiligingslek

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Gebruik deze heldere handleiding bij data- en beveiligingslekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.


  Incidentenbeheer

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.


 • 7

  Zorg dat processen omtrent uw personeel en privacybescherming geregeld zijn

  Privacy bij indiensttreding

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Zorg voor privacy bij de indiensttreding van een werknemer. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.


  Privacy bij uitdiensttreding

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Zorg voor de privacy van de werknemer bij uitdiensttreding. Zet procedures op voor informatiebeveiliging en uw werknemers met deze tool.


  Functietoegangsmatrix

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.


 • 8

  Krijg grip op leveranciers die in aanraking komen met persoonsgegevens

  Overzicht leveranciers

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 15-08-2019

  Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.


 • 9

  Meer informatie

  E-training Werken met de AVG

  E-training 7 modules

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht sinds mei 2018. Sindsdien is de AVG niet meer weg te denken uit veel werkprocessen. Klanten, medewerkers en autoriteiten zijn zich bewust van hun rechten. Daarom legt deze e-training onder meer uit wat de rechten zijn van betrokkenen, wat de privacyregels voor effect hebben op en rond de werkvloer en hoe u zelf kunt nagaan of uw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving.


  Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG)

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels al enige tijd van kracht, maar veel organisaties voldoen nog steeds niet aan de strenge Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van klant- en personeelsgegevens. Bovendien is de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels begonnen met het controleren van de naleving van de nieuwe wetgeving. Tijdens de training Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG) hoort u de laatste stand van zaken en wat u allemaal moet doen om een datalek van personeelsgegevens te voorkomen. Want een datalek levert een boete op, die kan oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van uw organisatie.