Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen

Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar een hoger niveau kunt tillen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Privacymanagement de controle en optimalisatie in 8 stappen

  Breng uw privacy- en informatiebeveiliging naar een hoger niveau

  Hoe presteert uw organisatie nu op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging? Waar kunt u nog verbeteren? Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar een hoger niveau kunt tillen.
 • 2

  Bepaal uw privacymanagementniveau

  Privacymanagement Meter

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Met deze tool meet u het privacymanagementniveau van uw organisatie op het gebied van de privacybescherming, AVG en informatiebeveiliging.


 • 3

  Maak duidelijke afspraken met verwerkers

  Richtlijnen voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming

  Verdiepingsartikel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 04-11-2019

  Zolang bij een verwerking van persoonsgegevens maar één partij betrokken is, dan is het duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt. Als er echter meerdere partijen betrokken zijn, moet er duidelijkheid zijn over de eigenaar van de verantwoordelijkheid. In dit artikel leest u hoe het zit met dit ingewikkelde onderwerp.


  Sluit met de juiste leveranciers een verwerkersovereenkomst

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool helpt u te bepalen of u een verwerkersovereenkomst (of een andere overeenkomst) moet afsluiten.


  Voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Zorg voor een overeenkomst wanneer een derde partij de persoonsgegevens verwerkt.


  Toets uw verwerkersovereenkomst

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool kunt u gebruiken om de inhoud van de verwerkersovereenkomst te controleren op aanwezigheid van de verplichte elementen van de AVG.


  Controleer uw leveranciers bij de beveiliging van gegevens

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool kunt u gebruiken om te controleren of een leverancier zich aan de afspraken houdt en geen steken laat vallen in de beveiliging.


  Moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten met een deurwaarder?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 22-07-2019

  Als een deurwaarder gegevens bij onze organisatie opvraagt en wij verstrekken die, moeten we dan een verwerkersovereenkomst met hem afsluiten?


 • 4

  Maak afspraken over geheimhouding en toegang tot persoonsgegevens

  Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Met deze tool kunt u eenvoudig een geheimhoudingsverklaring opstellen.


  Controleer de toegangsrechten

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  In deze tool staan verschillende controles of toegangsrechten die op een correcte manier zijn toegekend.


 • 5

  Controleer de inzet van de grondslag toestemming binnen uw organisatie

  Werken met toestemming

  Verdiepingsartikel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 04-11-2019

  Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Veel van deze toestemmingen zijn echter helaas ongeldig, overbodig, onbruikbaar, verwarrend, en/of onzinnig. Weet hoe u moet omgaan met de grondslag Toestemming van de AVG?


  Is de toestemming geldig?

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  U kunt deze tool gebruiken om te controleren of u de grondslag toestemming op een juiste manier toepast.


  Controleer uw privacyverklaring

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool helpt u om te controleren of u alle belangrijke elementen benoemt in uw privacyverklaring.


  Voorbeeld privacyverklaring

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool geeft u een voorbeeld voor een privacyverklaring op uw website.


 • 6

  Bepaal of u een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen

  Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 05-11-2019

  Is mijn organisatie verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen?  


  Eisen en taken functionaris gegevensbescherming (FG)

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Met deze checklist weet u of de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de juiste taken heeft en over de juiste competenties beschikt.


  Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) vergelijken

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 24-12-2019

  Kies de functionaris voor gegevensbescherming die het beste bij uw organisatie past. Gebruik deze tool om diverse aanbieders te vergelijken.


  Interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 12-07-2019

  Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet ik een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen. Wat heeft de voorkeur: een interne of een externe functionaris?


  Valt het niet verlengen van contract onder benadelingsverbod van FG?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 24-07-2019

  Als werkgever mag je een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) niet benadelen, bijvoorbeeld door hem te ontslaan. Nu willen wij de arbeidsovereenkomst van een FG niet verlengen. Is er dan ook sprake van benadeling?


 • 7

  Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht? Voer dit onderzoek uit

  Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 05-11-2019

  Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht?


  Wel of geen DPIA voor de AVG?

  Infographic Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 31-07-2019

  Bent u verplicht een data protection impact assesment (DPIA) uit te voeren? Dat moet wanneer de gegevensverwerking van uw organisatie een privacyrisico oplevert. Als u in onderstaande checklist minstens twee vinkjes moet zetten, is dat het geval.


  Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool zorgt ervoor dat u precies voldoende beschrijft zodat de DPIA voldoet aan de eisen.


 • 8

  Minimaliseer de risico’s met passende beveiligingsmaatregelen

  Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 08-08-2019

  Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.


  Technische beveiligingsmaatregelen

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  In deze tool vindt u een overzicht van allerlei technische beveiligingsmaatregelen.


  Organisatorische beveiligingsmaatregelen

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.


  Sleutelfiguren AVG

  Tool Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 06-11-2019

  Deze tool helpt een sleutelfiguur te herkennen en biedt ook maatregelen om de afhankelijkheid te verkleinen.


 • 9

  Meer informatie

  Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG)

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is inmiddels al enige tijd van kracht, maar veel organisaties voldoen nog steeds niet aan de strenge Europese richtlijnen die gelden voor de privacy van klant- en personeelsgegevens. Bovendien is de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels begonnen met het controleren van de naleving van de nieuwe wetgeving. Tijdens de training Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG) hoort u de laatste stand van zaken en wat u allemaal moet doen om een datalek van personeelsgegevens te voorkomen. Want een datalek levert een boete op, die kan oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van uw organisatie.