Datalekprocedure

Reglement

MS Word 170.62 kb

15-08-2019

Download deze tool
Niemand wil het, maar het gaat soms toch fout: er ontstaat een datalek. Met een Datalekprocedure bent u beter voorbereid op de hectische situatie die hierdoor kan ontstaan. Met een datalekprocedure zorgt u ervoor dat u het datalek snel en efficiënt onderzoekt, en op de juiste wijze documenteert en meldt bij de juiste personen of instanties. Ook verkleint u de kans op herhaling. Deze tool helpt u bij het opstellen van een dergelijke procedure.