Incidentenbeheer

Formulier

MS Excel 26.42 kb

15-08-2019

Download deze tool
De AVG verplicht organisaties om documentatie bij te houden van alle datalekken die hebben plaatsgevonden. In het sjabloon Incidentenbeheer kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren. Het ingevulde document van Incidentenbeheer kan door de Autoriteit Persoonsgegevens worden opgevraagd. U bent in dat geval verplicht inzage te verlenen in dit document.


Meer informatie over het implementeren van de AVG in uw organisatie vindt u in de toolbox De AVG implementeren in 8 stappen.