Risicoanalyse

Formulier

MS Excel 58.40 kb

15-08-2019

Download deze tool
Informatiebeveiliging is een onderwerp dat op basis van risico’s wordt aangepakt. Er hoeven geen maatregelen genomen te worden voor een situatie die nooit zal voorkomen, of die geen enkel negatief effect kunnen hebben. Omgekeerd moeten juist wel maatregelen genomen worden als het waarschijnlijk is dat een ongunstige situatie zich op afzienbare tijd kan voordoen. Met een risicoanalyse brengt u eenvoudig de risico’s in kaart, en weet u waar u uw energie in moet steken.


Meer informatie over het implementeren van de AVG in uw organisatie vindt u in de toolbox De AVG implementeren in 8 stappen.