Risicobehandelplan AVG

Formulier

MS Word 54.03 kb

21-02-2020

Download deze tool
Dit is een voorbeeldtekst voor het vastleggen van een risicobehandelplan voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een risicobehandelplan beschrijft u alle AVG-risico’s die nog moeten worden aangepakt, en de resultaten van de genomen maatregelen van de overige AVG-risico’s. Zorg ervoor dat alle risico-eigenaren aanwezig zijn bij de bespreking van het plan.

Doordat u alles vastlegt, kunt u op een later tijdstip terugvinden (en zo nodig, aantonen) hoe u bepaalde risico’s heeft aangepakt. Bij een eventueel incident kunt u bekijken waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt voor het oppakken van een bijbehorend risico.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.