Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan

PDF 377.97 kb

08-08-2019

Download deze tool
Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geëist. Om een beeld te schetsen van beveiligingsmaatregelen die gebruikelijk zijn bij informatiebeveiliging heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal uitgangspunten geformuleerd. Door middel van deze uitgangspunten en (voorbeelden van) beveiligingsmaatregelen kunt u een passend beveiligingsniveau voor gegevensverwerking opmaken.