Geldt de AVG ook voor gegevens in de arbeidsovereenkomst?

22 juli 2019

Geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook voor de gegevens in arbeidsovereenkomsten?

Om persoonsgegevens van werknemers te verwerken, heeft u een goede reden nodig. Eén van de grondslagen die genoemd worden in de AVG is het noodzakelijk zijn van het verwerken van de gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Een arbeidsovereenkomst is natuurlijk ook zo’n overeenkomst. Dat betekent dat u de persoonsgegevens mag verwerken die u nodig heeft om de arbeidsovereenkomst van de werknemer uit te voeren. De overheid had ervoor kunnen kiezen om in de Uitvoeringswet bij de AVG aparte regels op te nemen voor arbeidsovereenkomsten en de gegevens die daarin opgenomen mogen worden, maar heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Er gelden dus geen bijzondere regels voor. Wel moet u zich aan de gewone regels houden en dus zorgen dat u niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is.

Voorzichtig met persoonsgegevens

U moet dus voorzichtig zijn met het verwerken van persoonsgegevens. U mag namelijk geen gegevens verwerken die u niet per se nodig heeft voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst – of het doen van uw aangifte loonheffingen. U mag bijvoorbeeld niet zomaar de geboortedata van de kinderen van de werknemer in uw administratie opnemen, zolang de werknemer geen aanvraag voor ouderschapsverlof of zwangerschaps- en bevallingsverlof indient. Ook geloofsovertuiging en andere bijzondere persoonsgegevens mag u niet zomaar opnemen.