Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

22 juli 2019

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen?

Voor een werkgever kan het handig zijn om te weten welke werknemers in de organisatie lid zijn van een vakbond. Toch mag u dit niet zomaar aan uw medewerkers vragen. Het lidmaatschap van een vakbond is namelijk een bijzonder persoonsgegeven, dat de werkgever bovendien niet zomaar mag verwerken. Dit was onder de Wet bescherming persoonsgegevens al zo en dit is onder de AVG hetzelfde gebleven. Er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo mag uw organisatie het lidmaatschap van een vakbond wel registreren als de medewerker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Alleen moet u zich er vanwege de gezagsrelatie die bestaat tussen een werkgever en werknemer van verzekeren dat deze toestemming in alle vrijheid is gegeven.

Toestemming intrekken

De werkgever mag het lidmaatschap alleen verwerken voor het doel waarvoor de werknemer toestemming heeft gegeven. Zo zou uw organisatie bijvoorbeeld naar het lidmaatschap kunnen vragen als zij een vergoeding voor (een deel van) de vakbondscontributie aan de medewerker wil betalen. De organisatie kan dan vragen of leden van een vakbond zich willen melden om van deze vergoeding te profiteren. Het is voor de werkgever verstandig daarbij te vermelden dat het vakbondsleden vrijstaat om zich wel of niet te melden, dat zij op elk gewenst moment hun toestemming weer kunnen intrekken en dat het gegeven alleen wordt gebruikt voor de vergoeding.

Contibutie in cafetariaregeling

De cao of individuele arbeidsovereenkomst kan een werkgever overigens verplichten om de vakbondscontributie voor zijn rekening te nemen, of de contributie in elk geval als ruildoel in een cafetariaregeling in te zetten. Hoe deze zaken voor de werkkostenregeling (WKR) worden behandeld, vindt u terug in de tool op rendement.nl/mttools.