Mag ik gegevens van wearables van werknemers verwerken?

22 juli 2019

Onze organisatie geeft werknemers in het kader van gezondheidsbeleid wearables. Mag ik gegevens hiervan verwerken als personeel dat goed vindt?

Uw organisatie kan in het kader van gezondheidsbeleid wearables (zoals een stappenteller) uitdelen aan werknemers om samen bewuster te worden van bewegingspatronen. Deze gegevens mogen werkgevers niet verwerken, zeker niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens die de wearable verzamelt, geven inzicht in de hartslagstatistiek, het aantal gezette stappen en dus het bewegingspatroon van de werknemer. Deze gegevens geven u als werkgever een inzage in de gezondheidstoestand van de werknemer en worden als gezondheidsgegevens beschermd door artikel 9 van de Europese privacywet.

Geen uitzondering

Alleen via een beperkt aantal uitzonderingen kunt u gezondheidsgegevens van de werknemers onder strikte voorwaarden verwerken. De verwerking van de gegevens uit de wearable valt niet onder één van deze uitzonderingen en is dus niet toegestaan. Ook met toestemming van de werknemers mag u de gezondheidsgegevens uit de wearable niet verwerken. Het is namelijk wettelijk vereist dat deze toestemming door de werknemer vrijelijk moet worden gegeven.

Afhankelijke werknemer

Er wordt aangenomen dat deze vrije toestemming niet bestaat in de relatie tussen een werkgever en werknemer. De werknemer is dusdanig afhankelijk van zijn werkgever dat hij zich onder druk gezet kan voelen om de toestemming te geven. Hierdoor is hij niet volledig vrij in zijn keuze. U kunt zich dan ook niet beroepen op deze uitzondering. Verwerkt u de gegevens toch dan loopt u het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is slecht voor uw portemonnee én het imago van uw organisatie.