Wat zegt de AVG over het opslaan van gegevens voor data-analyse?

23 juli 2020

Data-analyse is voor onze onderneming heel belangrijk. Wat zegt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het opslaan van gegevens?

Inderdaad kan data-analyse leiden tot omzetverhoging van uw onderneming. U wilt immers weten waar uw klanten in geïnteresseerd zijn en op die manier gerichter uw diensten of producten aanbieden, in de hoop dat zij die zullen afnemen. Maar wees wel voorzichtig!

In de AVG is beschreven welke informatie aan een betrokkene moet worden verstrekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zijn rechten, de juridische grondslag van de verwerking en de manier waarop de persoonsgegevens door uw onderneming zijn verzameld. Uw onderneming moet bovendien aangeven waarom u data van personen verzamelt en met welk doel. Die gegevens moet u ook nog eens goed beveiligd opslaan.

Toestemming vragen

Tot slot moet u de gebruiker om toestemming vragen voor het verzamelen van data (opt-in), en de mogelijkheid bieden aan gebruikers om deze toestemming weer in te trekken:  opt-out. De AVG noemt twee voorbeelden van een geaccepteerde toestemmingsverklaring:

  • iemand vinkt actief een toestemmingshokje aan op de website;
  • iemand selecteert eigenhandig bepaalde technische instellingen voor elektronische diensten (bijvoorbeeld cookies accepteren van een streamingdienst).

Geen onnodige data verzamelen

U mag bij webformulieren aanvinkvakjes vooraf niet aankruisen. Daarnaast is het goed om bij webformulieren zo min mogelijk onnodige data te verzamelen. Dat betekent in het webformulier geen ruimte bieden voor het doorgeven van aanvullende informatie en daar dus ook niet naar vragen!

In webformulieren moet u ook weer duidelijk aangeven met welk doel de informatie wordt gevraagd en hoe lang de gegevens worden bewaard. Ondernemingen mogen alleen gegevens vragen die nodig zijn voor het leveren van het product of de dienst.