Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

29 maart 2019

De AVG legt extra strenge eisen op aan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Wanneer is daar sprake van?

Bijzondere persoonsgegevens kunnen zeer precaire informatie over betrokkenen bevatten, waardoor een hoog beveiligingsniveau is vereist. Van bijzondere persoonsgegevens is sprake bij gegevens over:

  • Ras of etnische afkomst
  • Politieke opvattingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Lidmaatschap van een vakbond
  • Genetische gegevens
  • Biometrische gegevens
  • Gezondheidsgegevens
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid