Welke informatie bevat het register van verwerkingsactiviteiten?

24 juli 2019

Welke gegevens en data zijn wij verplicht om op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten?

Het register van verwerkingsactiviteiten – ook wel het verwerkingsregister genoemd – bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Volgens de AVG bent u als verwerkingsverantwoordelijke wel verplicht om de volgende gegevens in het register van verwerkingsactiviteiten op te nemen:

  • de naam en contactgegevens van uw onderneming of de vertegenwoordiger van uw onderneming of van eventuele andere ondernemingen met wie u gezamenlijk de doelen en middelen van de verwerking heeft vastgesteld, de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) – als u die heeft aangesteld – en eventuele internationale ondernemingen waar u persoonsgegevens mee deelt;
  • de doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor de werving en selectie van personeel, het bezorgen van producten of direct marketing);
  • een beschrijving van de categorieën van personen van wie u gegevens verwerkt (denk onder andere aan uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten);
  • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens (onder andere het BSN, NAW-gegevens, telefoonnummers, camerabeelden of IPadressen);
  • de datum waarop u de gegevens moet wissen als dat bekend is;
  • de categorieën van ontvangers aan wie u persoonsgegevens verstrekt.

Beveiligen van persoonsgegevens

Deelt u de gegevens met een land of internationale onderneming buiten de Europese Unie, dan bent u verplicht dit aan te geven in het register van verwerkingsactiviteiten. Ook moet u een algemene beschrijving opnemen van de technische en organisatorische maatregelen die u heeft getroffen voor het beveiligen van de persoonsgegevens die in uw bezit zijn.