Welke informatie bevat het register van verwerkingsactiviteiten?

Publicatiedatum 24 juli 2019

Welke gegevens en data zijn wij verplicht om op te nemen in het register van verwerkingsactiviteiten?

Het register van verwerkingsactiviteiten – ook wel het verwerkingsregister genoemd – bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Volgens de AVG bent u als verwerkingsverantwoordelijke wel verplicht om de volgende gegevens in het register van verwerkingsactiviteiten op te nemen:

  • de naam en contactgegevens van uw onderneming of de vertegenwoordiger van uw onderneming of van eventuele andere ondernemingen met wie u gezamenlijk de doelen en middelen van de verwerking heeft vastgesteld, de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) – als u die heeft aangesteld – en eventuele internationale ondernemingen waar u persoonsgegevens mee deelt;
  • de doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld voor de werving en selectie van personeel, het bezorgen van producten of direct marketing);
  • een beschrijving van de categorieën van personen van wie u gegevens verwerkt (denk onder andere aan uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten);
  • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens (onder andere het BSN, NAW-gegevens, telefoonnummers, camerabeelden of IPadressen);
  • de datum waarop u de gegevens moet wissen als dat bekend is;
  • de categorieën van ontvangers aan wie u persoonsgegevens verstrekt.

Beveiligen van persoonsgegevens

Deelt u de gegevens met een land of internationale onderneming buiten de Europese Unie, dan bent u verplicht dit aan te geven in het register van verwerkingsactiviteiten. Ook moet u een algemene beschrijving opnemen van de technische en organisatorische maatregelen die u heeft getroffen voor het beveiligen van de persoonsgegevens die in uw bezit zijn.