Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft betrekking op tal van zaken waarbij interne of externe persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Bij interne persoonsgegevens gaat het over uw medewerkers, zoals het personeelsdossier. Hierbij dient u onder meer rekening te houden met de wettelijke bewaartermijn en digitale privacy. Externe persoonsgegevens zijn die van uw leveranciers en afnemers en andere relaties, die u zelf bewaart en verwerkt, of die u uitbesteedt.

Nieuws

Veranderingen in Arbowet door Verzamelwet SZW 2025

10-04-2024

Op dit moment ligt de Verzamelwet SZW 2025 ter internetconsultatie. Dit is een verzameling van kleine wetstechnische en redactionele aanpass...

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

08-04-2024

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

28-02-2024

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het...

Gedragscode voor liefde op de werkvloer

14-02-2024

Werknemers brengen veel tijd door op het werk en dan springt de vonk weleens over. Dat kan een vervelende sfeer teweegbrengen: de vlinders i...