8.700 organisaties zijn ANBI-status verloren

13 april 2015 | Door redactie

Sinds 2008 heeft de Belastingdienst van 8.700 organisaties de ANBI-status ingetrokken. Op basis van bijvoorbeeld informatie op uw website kan de Belastingdienst besluiten om uw organisatie te onderzoeken en te toetsen of u nog aan de ANBI-eisen voldoet.

De Belastingdienst houdt zogenoemd risicogericht toezicht op algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit houdt in dat bepaalde aanwijzingen of (ontbrekende) informatie op de website aanleiding kunnen zijn voor nader onderzoek naar de ANBI. Dit was het geval bij een stichting die nauwe contacten had met zeer extremistische, islamitische geestelijken, waarvan de toegekende ANBI-status leidde tot Kamervragen (pdf). Daaruit bleek dat de Belastingdienst de ANBI-status van 8.700 instellingen heeft ingetrokken. Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet verder weten geen inhoudelijke uitspraken te kunnen doen over het toewijzen van een ANBI-status, dat is namelijk aan de Belastingdienst. 

Aan bepaalde eisen voldoen voor ANBI-status

Of uw organisatie de ANBI-status verkrijgt of behoudt, is afhankelijk van uw doelen. Als u daarmee minstens 90% het algemeen nut dient, zoals aangegeven in de wet, kan de fiscus u de ANBI-status toekennen waardoor u van bepaalde fiscale voordelen gebruik kunt maken. Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan een extra voorwaarde voldoen, namelijk de elektronische publicatieplicht. Hierdoor moet elke ANBI via een website bepaalde informatie openbaar maken, zoals de doelstellingen, de samenstelling van het bestuur en het beloningsbeleid. Als dit niet tijdig gebeurt, loopt de ANBI het risico om haar status te verliezen.