Aangepaste WNT-norm geldt niet voor ANBI’s

7 februari 2014 | Door redactie

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en kerken zullen niet onder de aangepaste Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) voor de publieke en semipublieke sector vallen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het aangepaste normsalaris voor bestuurders in deze sectoren, dat 100% van een ministersalaris zal gaan bedragen in plaats van 130%.

Eerder kon u al lezen dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de plannen rondom de aanpassing van de WNT ter consultatie had aangeboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan. Daarbij is toegevoegd dat ANBI’s, zoals goede doelen en kerken, niet meer onder de WNT vallen, onder meer om administratieve lasten te voorkomen. Bovendien zullen niet alleen vaste bestuurders onder de nieuwe norm vallen, maar ook interim-bestuurders. Zij hebben meestal niets met de norm te maken, omdat deze pas geldt na zes maanden. Er zou dan wel rekening moeten worden gehouden met gemaakte kosten. 

Gemeenten komen met eigen norm

Het CDA opperde om medisch specialisten ook onder de WNT-norm te laten vallen, maar dit idee werd niet door de Kamer gesteund. De motie om gemeentes een eigen norm te laten vaststellen voor bestuurders van gesubsidieerde instellingen is wel aangenomen. Na overleg tussen Plasterk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet blijken of en hoe gemeentes een eigen norm kunnen instellen. De wijzigingen van de WNT moeten nog langs de Eerste Kamer en zullen waarschijnlijk per 1 januari 2015 van kracht worden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!