Alsnog ANBI-status voor woningcorporaties

24 september 2012 | Door redactie

Bent u bestuurder van een woning- of zorgcorporatie en houdt uw organisatie zich uitsluitend bezig met activiteiten in het belang van volkshuisvesting? Dan kunt u met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 alsnog de ANBI-status aanvragen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs in een beleidsnota over de fiscale positie van woningcorporaties aangegeven.

Sinds de inwerkingtreding van de Geefwet op 1 januari 2012 was het voor woningcorporaties niet meer mogelijk om voor een ANBI-status in aanmerking te komen. Door die gewijzigde regelgeving konden veel woon- en zorgcorporaties dus niet meer profiteren van de fiscale voordelen die de ANBI-status met zich meebracht. In de beleidsnota sluit de staatssecretaris aan bij een arrest van de Hoge Raad. Over dit arrest heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Hoge Raad ziet woningcorporatie toch als ANBI’.

Fiscale voordelen voor ANBI’s

Als woning- en zorgcorporaties kunt u nu dus wel de ANBI-status aanvragen (pdf). Zodra de fiscus de status heeft toegewezen kan uw organisatie profiteren van de vrijstelling voor het verkrijgen van onroerende zaken door een juridische fusie of taakoverdracht tussen twee of meer ANBI’s. Daarnaast kunnen particulieren en VPB-plichtigen een gift aan een ANBI in aftrek brengen op het belastbare inkomen of de winst.