ANBI alleen op basis van actuele activiteiten

2 juli 2014 | Door redactie

Stichtingen die als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt willen worden, moeten dan wel regelmatig activiteiten uitvoeren in het algemeen belang. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

In de rechtszaak stond een stichting centraal die de ANBI-status toegewezen wilde krijgen voor ‘het verbeteren van het levensniveau van met name de ontwikkelingslanden, zonder onderscheid naar nationaliteit, godsdienstige overtuiging, levens- of wereldbeschouwing of maatschappelijke status.’ Dit doel en de feitelijke activiteiten dienden in principe voor minstens 90% het algemeen nut. Zo bood de stichting materiële en financiële hulp. Maar in de praktijk bleef het uiteindelijk bij een statutair doel, want er werden nauwelijks activiteiten ontplooid. 

Activiteiten waren te sporadisch

Ondanks dat de stichting zich voor het algemeen nut inzette, wees de inspecteur het verzoek voor de ANBI-status af. De stichting diende weliswaar op basis van de statuten het algemeen nut, maar had enkel een tijd terug meegedaan met een botentraject en recentelijk geld gedoneerd voor een energieproject. Deze activiteiten waren te sporadisch om de organisatie een ANBI te noemen. Bovendien bepaalde de voorzitter van de stichting in feite de koers van de stichting, alsof hij de enige was met zeggenschap over het vermogen van de stichting. Ook dit was een reden om te stellen dat er geen sprake was van een ANBI. Het verzoek was dus terecht afgewezen door de inspecteur.
Gerechtshof Den Haag, 26 maart 2013, ECLI (verkort): 1010