ANBI moet meer inzicht geven in herkomst van giften

9 september 2020 | Door redactie

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kan profiteren van fiscale voordelen. Het is alleen niet altijd duidelijk waar de ontvangen giften vandaan komen. De VVD wil een standaardformulier invoeren voor grote ANBI’s, zodat er meer duidelijkheid komt over de financiën van deze organisaties. Dit moet financiering vanuit onvrije landen voorkomen.

In het regeerakkoord heeft het kabinet al aangegeven dat ze iets willen doen aan geldstromen uit onvrije landen. Organisaties of mensen in die landen proberen op die manier invloed te kopen bij politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties. Daarnaast profiteren deze organisaties of mensen gewoon van de fiscale voordelen die gelden voor giften aan ANBI’s. De VVD wil meer transparantie over de ontvangen giften. Het voorstel is dat grote organisaties een formulier moeten invullen, dat meer duidelijkheid geeft over de herkomst van de ontvangen bedragen.

Administratieve rompslomp

Het is niet de eerste keer dat de VVD dit ter sprake brengt. Eerder heeft de VVD samen met de CDA een voorstel gedaan om zo’n formulier te verplichten. Het kabinet vond dat toen geen goed plan, omdat het ook zou zorgen voor administratieve rompslomp. Om dat te voorkomen stelt de VVD nu voor om het formulier alleen verplicht te stellen voor grotere organisaties. Op die manier worden kleinere organisaties ontzien. Het is niet bekend waar die grens dan precies moet gaan liggen.

Aanpassingen van de ANBI-regels

Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich ook over de Fiscale Verzamelwet 2021. In deze verzamelwet staan verschillende aanpassingen van de ANBI-regels, zoals het afschaffen van de aftrek van contante giften, aanscherping integriteitstoets en het beperken van automatische toekenning van overheidsinstellingen. De VVD zal dit ook nog ter sprake brengen bij de bespreking van deze Fiscale Verzamelwet.

Bijlagen bij dit bericht