ANBI moet vóór 1 juli cijfers online zetten

Uiterlijk 1 juli 2015 moet u als algemeen nut beogende instelling (ANBI) de financiële verantwoording over 2014 online publiceren om te voldoen aan de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. Zijn de vereiste gegevens niet online te vinden, dan loopt uw organisatie het risico de ANBI-status te verliezen.

20 mei 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2014 geldt de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. In het kader van transparantie is elke ANBI verplicht bepaalde gegevens over haar organisatie online te publiceren. Dit kan op de eigen website of op een daarvoor bestemd platform. Deze gegevens moeten wel actueel zijn, zoals het verslag van de uitgeoefende activiteiten en een geldend beleidsplan. Daarnaast moet u binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording online publiceren.

Uitzondering voor vermogensfonds en kerk

Een boekjaar eindigt voor de meeste organisaties op 31 december. Dit betekent dat u tot 1 juli 2015 de tijd heeft om de financiële verantwoording te publiceren over het boekjaar van 2014. Die bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken. U hoeft geen balans te publiceren als uw ANBI een vermogensfonds of kerkgenootschap is. In dat geval moet u nog wel een staat van baten en lasten, een toelichting en een overzicht van daadwerkelijke en geplande bestedingen online publiceren. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!