ANBI moet vóór 1 juli stukken 2015 publiceren

25 mei 2016 | Door redactie

Een ANBI moet elk jaar haar financiële verantwoording openbaar maken. Dit houdt in dat uw organisatie vóór 1 juli 2016 de gegevens over het boekjaar 2015 bekend moet maken.

Uw organisatie kan bij de Belastingdienst een verzoek indienen (tool) om te worden aangemerkt als ANBI. Voor het verkrijgen van de ANBi-status moet uw organisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen (tool). Sinds 1 januari moet uw organisatie ook bepaalde informatie op een publieke website plaatsen (tool). De financiële verantwoording is een belangrijk onderdeel daarvan. De Belastingdienst kan namelijk de ANBI-status intrekken als uw organisatie deze informatie niet vóór 1 juli van het  jaar erop openbaar maakt. De stukken over 2015 moeten dus vóór 1 juli 2016 gepubliceerd zijn.

ANBI-status met terugwerkende kracht intrekken

De financiële verantwoording van uw organisatie bestaat uit een samenvatting van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast moet er een toelichting op deze informatie worden opgenomen. Het is belangrijk dat deze stukken vóór 1 juli 2016 zijn gepubliceerd, omdat de Belastingdienst de ANBI-status anders met terugwerkende kracht kan intrekken. Deze deadline geldt ook als de jaarstukken voor andere doeleinden pas op een later moment gereed moeten zijn.