ANBI moet zich vóór 1 juli financieel verantwoorden

23 mei 2018 | Door redactie

Heeft uw organisatie de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan zitten daar verschillende verplichtingen aan. Eén van die verplichtingen is dat u de financiële verantwoording van uw organisatie openbaar moet maken. De financiële verantwoording over het boekjaar 2017 moet u vóór 1 juli 2018 publiceren.

Voor het verkrijgen van de ANBI-status moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. Dit betekent onder andere dat uw organisatie zich voldoende moet inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat uw organisatie tijdig bepaalde gegevens openbaar maakt. De financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van de publicatieplicht. Dit houdt in dat uw organisatie de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting over het boekjaar 2017 vóór 1 juli 2018 moet publiceren. In een aantal situaties bestaat op deze regel een uitzondering, zoals bij kerkgenootschappen en vermogensfondsen.

Publiceren op publieke website

Om aan deze verplichting te voldoen moet uw organisatie de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Dat kan een eigen website zijn of een gemeenschappelijke website van een brancheorganisatie. Het is belangrijk om aan deze verplichting te voldoen. De Belastingdienst kan namelijk de ANBI-status intrekken (eventueel met terugwerkende kracht) als u de gegevens niet tijdig publiceert.

Uitbreiding van publicatieplicht

Naar aanleiding van de evaluatie van de ANBI-regeling is het kabinet van plan om de publicatieplicht (tool) op bepaalde punten aan te passen. De manier van publiceren van de verplichte gegevens is op dit moment niet aan regels gebonden. Het kabinet wil daar verandering in brengen door een standaardsjabloon in te voeren. Daarnaast overweegt het kabinet om de publicatieplicht uit te breiden zodat ook direct zicht is op bijvoorbeeld de aard van de activiteiten, de omvang van de ANBI (vermogen, donaties, werknemers, vrijwilligers) en de controle van de ANBI door andere partijen. Het kabinet gaat deze mogelijkheden bespreken met de Tweede Kamer en de goededoelensector. Het is dus nog niet bekend vanaf wanneer uw organisatie met deze nieuwe regels te maken krijgt.