ANBI-register vanaf 2014 van kracht

16 mei 2013 | Door redactie

Als u bestuurder bent bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI), bent u vanaf 1 januari 2014 verplicht bepaalde informatie over uw organisatie op internet te publiceren. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, dan kan de Belastingdienst de ANBI-status van uw organisatie intrekken.

De informatie die u voortaan moet publiceren, betreft niet alleen de naam van uw organisatie en de contactgegevens. Ook de doelstelling, financiële verantwoording, beleidsplan, bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid moet u vanaf die datum openbaar maken. Dat schrijven staatssecretarissen Weekers van Financiën en Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee is het online ANBI-register weer een stap dichterbij. 

Publicatieplicht in de toekomst nog verder wordt uitgebreid

De nieuwe regeling zal uiterlijk 1 juli 2013 worden gepubliceerd in de Staatscourant, zodat de maatregel vanaf 1 januari 2014 van kracht wordt. De publicatieplicht geldt voor  zowel fondsenwervende instellingen, vermogensfondsen als kerkelijke instellingen. Het is de bedoeling dat gulle gevers zich met deze informatie beter kunnen informeren over een organisatie, voordat zij besluiten om fiscaal vriendelijk een schenking te doen. Het is mogelijk dat de publicatieplicht in de toekomst nog verder wordt uitgebreid.