Belastingdienst houdt ANBI-sector goed in de gaten

21 februari 2018 | Door redactie

De afgelopen jaren is het aantal vermogensfondsen met een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) flink toegenomen. Het aantal ANBI’s in Nederland is daarmee gestegen naar 43.000. Dit kost de Belastingdienst ongeveer € 500 miljoen. De Belastingdienst kijkt daarom al een tijdje kritischer naar deze sector.

Een fonds dat de status van een ANBI heeft moet minimaal 90% van zijn vermogen aan het algemene nut besteden (tool). Anders is belastingaftrek door donateurs niet mogelijk. Hoe meer geld er in het spel is des te groter is de kans op misbruik. Uit de evaluatie van de ANBI-regeling die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt dat de grenzen van die 90%-regel in de praktijk worden opgezocht en het vermogen van de instelling om aan de voorwaarde van die 90% te voldoen vaak maar als eigen vermogen wordt beschouwd. Het kabinet kijkt daarom ook naar mogelijke verbeteringen van de uitvoerbaarheid van de ANBI-regeling.

Inkomsten ANBI’s ook in opspraak

De Belastingdienst toetst bij een ANBI-controle (tool) alleen de uitgaven van de instelling op de besteding aan het algemeen nut. Uit antwoorden van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat de regering ook mogelijkheden verkent om de inkomsten van ANBI’s transparanter te maken omdat de publicatieplicht (tool) van ANBI-instellingen geen specifieke voorschriften stelt over de herkomst van ontvangen gelden. Het kabinet vindt beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social media of door de financiering van organisaties in Nederland onwenselijk.