Beleidsplan van ANBI moet actueel beeld geven

Voor de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) gelden strenge voorwaarden. Uw organisatie moet in ieder geval een actueel beleidsplan hebben. Recent heeft de Belastingdienst meer toelichting gegeven over het belang van een actueel beleidsplan.

16 september 2020 | Door redactie

Als ANBI kan uw organisatie profiteren van fiscale voorwaarden. Om de ANBI-status te krijgen en te behouden, is een actueel beleidsplan van belang. In de wet staat omschreven waar het aan moet voldoen. Het beleidsplan moet:

  • inzicht geven in de doelstelling en de verrichte werkzaamheden van de organisatie;
  • de wijze van werving van inkomsten aangeven;
  • het beheer van het vermogen van de organisatie en de besteding daarvan verantwoorden.

Daarnaast moet het beleidsplan ‘actueel’ zijn. Dit betekent dat het mag gaan om een meerjarenplan, maar dat het wel op elk moment actueel moet zijn. Het is dus van belang dat uw organisatie een volledig beeld geeft van de voorgenomen activiteiten. Een financiële prognose of begroting moet uw organisatie ook in het plan opnemen. Is er sprake van reserveringen of voorzieningen, dan moeten die met een toelichting zijn opgenomen in het beleidsplan.

Verkorte versie van het beleidsplan

Het beleidsplan geeft buitenstaanders een duidelijk beeld over de toekomstige koers van uw organisatie. Het is belangrijk dat uw organisatie dat beleid vastlegt in concrete notities zoals het beleidsplan. Losse documenten in uw administratie voldoen niet. Voor het actuele beleidsplan geldt ook een publicatieplicht. Uw organisatie moet een verkorte versie van uw beleidsplan op uw website publiceren. Het gaat hierbij in ieder geval om informatie over de werkzaamheden van uw organisatie, het verkrijgen en beheren van inkomsten en de besteding van de inkomsten. Potentiële donateurs moeten aan de hand van deze gegevens kunnen beoordelen of de doelen van uw organisatie worden bereikt. Daarnaast staat het uw organisatie vrij om ook extra informatie in het te publiceren beleidsplan op te nemen. De opzet van het beleidsplan is namelijk vormvrij.   

Bijlagen bij dit bericht