Bestuurders ANBI duidelijk zichtbaar in UBO-register

8 september 2021 | Door redactie

Sinds 27 september 2020 is het mogelijk om uw organisatie in te schrijven in het UBO-register. Er komt een aparte toelichting bij het register om de speciale positie van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan te geven. Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) hebben daarvoor afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel (KvK).

Het UBO-register (infographic) geldt ook voor stichtingen en verenigingen. De ultimate beneficial owners (UBO’s) van een stichting of vereniging moeten zich dus ook inschrijven. Het probleem van deze inschrijving is echter dat de bestuurders van een ANBI niet de begunstigden van de organisatie zijn. Dat is immers het algemeen nuttige doel. Om dat te verduidelijken komt er nu een toelichting bij de UBO’s van een ANBI. De KvK gaat deze oplossing implementeren in het UBO-register (artikel), maar dat neemt wat tijd in beslag. Tot die tijd wordt bij het verstrekken van een uittreksel verwezen naar de uitleg op de website.

Toelichting over positie van ANBI

In de toelichting staat uitgelegd dat het om een bestuurder (hoger leidinggevend personeel) van de ANBI gaat, die in het register zijn opgenomen vanwege hun functie en niet omdat ze een eigendomsbelang in of zeggenschap over de organisatie hebben. Daarnaast zal de toelichting ook verwijzen naar het openbare ANBI-register en de inschrijving van de ANBI in dat register. Op dit moment staat deze toelichting nog op de website, maar de KvK is druk bezig met een implementatie van deze uitleg in het UBO-register. De SBF zijn betrokken geweest bij het opstellen van deze toelichting.

Nieuwe organisatie direct inschrijven

Het UBO-register moet inzicht geven in de UBO van een organisatie. Bestaande stichtingen en verenigingen hebben tot 27 maart 2022 de tijd om zich in te inschrijven. Nieuwe organisaties moeten dat direct doen. Deze inschrijving is mogelijk bij de KvK, die het UBO-register bijhoudt. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie.

 

Bijlagen bij dit bericht