Bestuurders ANBI moeten in het UBO-register

3 mei 2017 | Door redactie

Bestuurders van een algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten zich straks ook registreren in het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register). In het wetsvoorstel is voor deze goede doelen geen uitzondering opgenomen.

Het wetsvoorstel (pdf) over de introductie van het UBO-register is een uitwerking van de Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. De UBO is de persoon die het feitelijk voor het zeggen heeft in uw organisatie. Het gaat daarbij om personen die minimaal 25% van de winstrechten of zeggenschapsrechten in de organisatie hebben. Verenigingen en stichtingen vallen ook onder de reikwijdte van het wetsvoorstel. Bij een ANBI is de uiteindelijk belanghebbende echter het goede doel. In dat geval moet de bestuurder volgens de minister van Financiën in het UBO-register komen te staan.

Vrijstelling voor ANBI’s

Bestuurders van goede doelen zijn niet blij met deze registratie. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft al gereageerd op de internetconsultatie. Als de registratie uit het wetsvoorstel in stand blijft, vreest SBF voor een leegloop van bestuurders. Een vrijstelling voor ANBI’s zou gewenst zijn. Hiervoor zou ruimte moeten zijn, omdat ook eenmanszaken, verenigingen van eigenaren en kerkgenootschappen zijn uitgezonderd. De brancheorganisaties stellen daarnaast dat ANBI’s al gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.