Contante giften straks niet meer aftrekbaar

Contante giften zijn per 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar. Daarnaast wijzigt de regeling voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op twee punten: beperking automatische toekenning overheidsinstelling en aanscherping van de integriteitstoets. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het Wetsvoorstel fiscale verzamelwet 2021 dat de staatssecretaris van Financiën recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

29 april 2020 | Door redactie

Giften zijn op dit moment aftrekbaar als de donateur de gift kan aantonen. De donateur kan dit bewijs bijvoorbeeld leveren door een afschrijving van de bankrekening te overleggen. Bij contante giften is dat echter iets lastiger. In dat geval is een kwitantie nodig, maar die blijkt in de praktijk nogal fraudegevoelig. Om fraude in de toekomst te voorkomen, wordt voorgesteld om de aftrek van contante giften af te schaffen. Uw organisatie kan natuurlijk nog wel steeds collecteren, maar de aftrek bij de donateur is vanaf 1 januari 2021 uitgesloten.

Aanscherping van de integriteitstoets

De ANBI-regeling gaat per 1 januari 2021 ook op een aantal punten wijzigen. De belangrijkste wijziging is de aanscherping van de integriteitstoets. De ANBI-status zou niet mogen gelden voor organisaties die zich in hun doelstellingen, uitlatingen en handelen duidelijk niet houden aan de Grondwet of het internationale recht. De Belastingdienst heeft straks ook de mogelijkheid om bij serieuze twijfel over de integriteit van de organisatie of bestuurders te vragen om een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Naar aanleiding daarvan kan de fiscus de ANBI-status intrekken.

Beperking van automatische toekenning ANBI

Daarnaast is er in de huidige regeling opgenomen dat bepaalde organisaties automatisch de ANBI-status krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en lichamen waaraan door de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. Buitenlandse publiekrechtelijke lichamen vallen hier ook onder. Deze automatische toekenning gaat straks niet meer gelden voor overheidsinstellingen die niet gevestigd zijn in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER).