Controle op ANBI’s moet strenger

23 januari 2012 | Door redactie

Bent u bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Controleer dan regelmatig of uw organisatie aan alle richtlijnen van de Belastingdienst voldoet. Heeft uw non-profit een onafhankelijke voorzitter? Heeft uw organisatie een gescheiden vermogen? En hoe zit het met het beleidsplan? Het zou zo maar eens kunnen dat de Belastingdienst strenger gaat controleren of de richtlijnen voor ANBI’s worden nageleefd.

In Nederland staan ruim 30.000 goede doelen als ANBI geregistreerd. Het is echter niet bekend of al deze non-profits nog steeds aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. De fiscus controleert bij de aanvraag wel of de organisatie aan de eisen voor een ANBI voldoet, maar controle of de non-profit ook later nog de voorwaarden voldoet, is er nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD). Dit was reden voor de SP om hierover Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Weekers van Financiën.

Toezicht verbeteren met verplichte registratie bij het CBF

Het onderzoek van het CIGD toonde aan dat tweederde van de non-profitorganisaties niet voldoet aan de eis van een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast zou de helft van de organisaties geen gescheiden vermogen hebben en eenvijfde van de door de fiscus aangewezen ANBI’s niet over een beleidsplan beschikken. Non-profits die niet aan de eisen voldoen, lopen het risico de ANBI-status te verliezen, en daarmee de fiscale faciliteiten die deze status met zich meebrengt. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) laten weten voorstander te zijn van het verbeteren van het toezicht en de transparantie van goededoelenorganisaties. Om het toezicht op de goede doelenorganisaties te verbeteren, zou de overheid registratie bij het CBF verplicht moeten stellen.