Culturele instelling krijgt niet meer giften

22 juni 2016 | Door redactie

Voor de meeste culturele instellingen heeft de invoering van de Geefwet bijna geen effect gehad op de ontvangen giften. Tot nu toe hebben vooral de zeer grote instellingen van deze wet geprofiteerd. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Werkgroep Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2012 is de schenk- en erfbelasting op een aantal punten gewijzigd door de invoering van de Geefwet. Het was onder andere de bedoeling om het voor particulieren en organisaties aantrekkelijker te maken om te geven aan culturele instellingen (tool). Giften aan culturele instellingen kunnen door deze wet profiteren van een extra aftrek (de zogenoemde multiplier): 25% voor particulieren (inkomstenbelasting) en 50% voor organisaties (vennootschapsbelastingplichtig). De verhoging van de aftrek bedraagt maximaal € 2.500 in de inkomstenbelasting en maximaal € 5.000 in de vennootschapsbelasting. Deze multiplier heeft echter nog weinig effect gehad op de inkomsten van culturele instellingen.

Onvoldoende kennis over de Geefwet

Uit het onderzoek (pdf) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt namelijk dat particulieren niet meer zijn gaan geven. Het beperkte effect is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan onvoldoende kennis over de Geefwet. Sponsoring door organisaties is wel iets toegenomen. Het zijn vooral grote culturele instellingen die veel hebben gecommuniceerd over de Geefwet en daardoor meer ophalen. Is uw organisatie een culturele instelling, dan moet u dus beter communiceren over de fiscale voordelen. Het rapport laat daarnaast zien dat culturele instellingen de laatste jaren meer aan fondsenwerving hebben gedaan om het gat door de bezuinigingen (minder overheidssubsidie) te kunnen opvangen.