Eerste Kamer ook akkoord met de Geefwet

Het ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, dat per 1 januari volgend jaar van kracht wordt. Dit betekent dat een aantal regels en tarieven zijn gewijzigd. Met ingang van 2012 gaat de winstgrens voor organisaties met een algemeen maatschappelijk belang (ANBI) of sociaal belang (SBBI) van € 7.500 naar € 15.000 per jaar en gaat deze maatregel op voor alle stichtingen en verenigingen.

22 december 2011 | Door redactie

ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling mogen voortaan kiezen voor belastingplicht in de vennootschapsbelasting (VPB) voor al hun activiteiten. Voor organisaties die een sociaal belang behartigen en de winst voor 70% behalen met behulp van vrijwilligers wordt de bestedingsreserve versoepeld. Ook ANBI’s die zijn aangemerkt als culturele instelling mogen hun winst voor belastingheffing reserveren in een bestedingsreserve. De gereserveerde winsten moeten dan wel binnen vijf jaar worden besteed. 

Fiscaal voordeel voor schenkingen aan ANBI en SBBI

Gulle gevers gaan er met de Geefwet op vooruit. Een gift aan een ANBI levert tijdelijk extra belastingvoordeel op. De drempel voor de giftenaftrek van € 227 komt te vervallen en het toegestane totaalbedrag aan aftrekbare giften wordt hoger. Een belastingplichtige in de IB mag vanaf januari 2012 het bedrag van de schenking met 1,25 vermenigvuldigen met een maximum van € 5.000. Voor bv’s geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gift voor de VPB in aftrek mag worden gebracht. Daarover las u al in het bericht ‘Non-profits profiteren van verruiming giftenaftrek’. Ook mag het bedrag straks in plaats van 10% maximaal 50% van de winst bedragen, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. De extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Het loont dus de moeite uw donateurs te adviseren een gift pas in 2012 naar uw organisatie over te maken.