Evaluatie van ANBI en SBBI komt begin 2017

14 september 2016 | Door redactie

De evaluatie van de fiscale regeling voor algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sociaal belang behartigende instelling (SBBI) komt niet eerder dan begin 2017. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat recent laten weten.

De fiscale behandeling als ANBI of SBBI (tool) levert fiscale voordelen op voor uw organisatie. De laatste jaren is deze regelgeving (door onder andere de Geefwet (tool)) op een aantal punten flink aangepast. De staatssecretaris wil met de evaluatie onderzoeken of deze regelingen doeltreffend en doelmatig zijn. De evaluatie moet meer duidelijkheid geven over de ontwikkeling van het aantal ANBI’s, de praktijk van het beoordelen, uitvoeringskosten, administratieve lasten en knelpunten. De Belastingdienst en het ministerie van Financiën zullen de evaluatie uitvoeren.

Gelijktijdig met de evaluatie van de giftenaftrek

Voor de evaluatie zal afstemming nodig zijn met de betrokken ministeries. De staatssecretaris heeft daarom aangegeven dat die afstemming de nodige tijd zal kosten. Daarnaast heeft hij aangegeven dat begin 2017 ook de evaluatie van de giftenaftrek (tool) gereed is. Deze evaluatie hangt nauw samen met de evaluatie van de ANBI’s en SBBI’s. De staatssecretaris wil deze evaluatierapporten daarom ook gelijktijdig naar de Tweede Kamer sturen. Het is dan mogelijk om de uitkomsten in samenhang te bespreken.