Ex-ANBI informeert fiscus via formulier

5 februari 2015 | Door redactie

Organisaties die op of na 1 januari 2013 geen algemeen nut beogende instelling (ANBI) meer zijn, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over schenkingen en het vermogensverloop via een speciaal formulier. Zodra het ANBI-vermogen minder is dan € 25.000 vervalt deze informatieplicht.

Als uw organisatie haar ANBI-status verliest of heeft verloren na 31 december 2012, geldt er een informatieplicht als het ANBI-vermogen meer dan € 25.000 bedraagt. Het ANBI-vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van uw organisatie op het moment dat de ANBI-status is beëindigd, minus de uitgaven voor het behalen van uw doelstelling (inclusief schenkingen die u heeft gedaan in het kader van uw doelstelling) en de beheerskosten. Als de uitkomst meer is dan € 25.000, moet u de fiscus jaarlijks informeren over onder andere de bedragen die uw organisatie heeft uitgegeven aan ANBI-doelstellingen en de schenkingen die u heeft gedaan. Op die manier kan de fiscus controleren of u over bepaalde schenkingen wel of geen belasting heeft moeten betalen. 

Gegevens binnen acht maanden doorgeven

De Belastingdienst heeft voor deze informatieplicht een formulier (pdf) opgesteld. Dit formulier moet u elk jaar binnen acht maanden na afloop van het betreffende boekjaar indienen. Als u uw ANBI-status in 2014 bent verloren en het ANBI-vermogen was op dat moment meer dan € 25.000, moet u dus vóór 1 september 2015 de Belastingdienst informeren over uw uitgaven. Let op, als uw ANBI-status in 2013 is beëindigd, moet u de gegevens over 2013 eerder indienen, namelijk vóór 1 mei 2015. Op het moment dat uw vermogen minder is dan € 25.000 kunt u dit doorgeven via hetzelfde formulier. Uw informatieplicht vervalt dan. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!