Extra onderzoeken Belastingdienst naar ANBI

9 oktober 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft aangekondigd dit najaar tweehonderd extra boekenonderzoeken uit te voeren bij organisaties die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn of de ANBI-status net zijn verloren. Het gaat dan om een breder onderzoek dan alleen het controleren van de ANBI-status of de informatieplicht die geldt voor ex-ANBI’s.

In de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst geeft de fiscus aan dat ANBI’s ‘geen vanzelfsprekend onderwerp van toezicht zijn op de fiscale verplichtingen’. Als uw ANBI te maken krijgt met de Belastingdienst, gaat het namelijk vaak om controle van de ANBI-status (tool) en bijvoorbeeld de besteding van giften. Omdat de fiscus deze toezicht te beperkt vindt, zal hij tweehonderd, willekeurige boekenonderzoeken (tool) laten uitvoeren bij ANBI’s en ex-ANBI’s. Waarschijnlijk richt het onderzoek zich dan ook bijvoorbeeld op de BTW of de vennootschapsbelasting. Bij de keuze van organisaties zal de omvang van het financiële belang een rol spelen. 

Onderzoek is breder dan ANBI-status

De fiscus geeft verder aan dat als uw organisatie met een boekenonderzoek te maken krijgt, het niet alleen gaat om de ANBI-status of de informatieplicht die geldt voor ex-ANBI’s, maar ook om zaken als compliance, omvang, verschijningsvorm en de financiële, fiscale en maatschappelijke impact van uw organisatie. Het kan daarom geen kwaad om uw eigen fiscale processen onder de loep te nemen. De resultaten van deze onderzoeken worden vervolgens gebruikt om relevante wet- en regelgeving zo nodig te verbeteren.