Financiële verantwoording van veel ANBI’s onvoldoende

Veel goede doelen hebben de administratie niet op orde en daardoor nog niet voldaan aan de verplichte financiële verantwoording van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit blijkt uit een recente steekproef van Follow the Money bij vijftig goede doelen met een ANBI-status. Fraude bij dit soort organisaties ligt daardoor op de loer.

30 januari 2019 | Door redactie

Uw organisatie kan met de ANBI-status profiteren van fiscale voordelen. Het is daarvoor echter wel vereist dat uw organisatie voldoet aan bepaalde voorwaarden (tool). Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden voor de ANBI-status, dan zijn daar wel een aantal verplichtingen aan verbonden. Een belangrijke verplichting voor een ANBI is de publicatieplicht. Een ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op een internetsite te vermelden. Het gaat daarbij onder andere om de naam van de instelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording. Uit het onderzoek van Follow the Money blijkt dat die financiële verantwoording niet altijd aanwezig is.

Tijdig financiële verantwoording verzorgen

Bij de financiële verantwoording gaat het om de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Uw organisatie moet deze gegevens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen website of een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. Follow the Money heeft onderzoek gedaan bij vijftig ANBI’s, die het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws waren. Hieruit bleek dat bij achttien stichtingen de financiële verantwoording niet voldeed aan de eisen. Het gevolg hiervan is dat de transparantie van deze stichtingen onvoldoende is.

Kans op fraude is groter

De controle van ANBI’s is in handen van de Belastingdienst. Het is voor de fiscus echter niet mogelijk om alle ANBI’s te controleren en te kijken of ze nog wel aan de voorwaarden en verplichtingen voldoen. De kans op fraude bij deze stichtingen is daardoor groter. Om deze fraude te voorkomen, is het nodig om de controles te verbeteren. Later dit jaar stuurt de staatssecretaris van Financiën een brief met aanbevelingen om het begeleiden van ANBI’s te verbeteren.