Geefwet opnieuw ter discussie

31 oktober 2011 | Door redactie

Naar aanleiding van de introductie van de Geefwet in het Belastingplan 2012 hebben de Tweede Kamerfracties een groot aantal vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën. De vragen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.

De staatssecretaris moet onder meer vragen beantwoorden over het toestaan van commerciële activiteiten voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), de stimulering van het cultureel ondernemerschap, de verhoging van de winstdrempel voor de vennootschapsbelasting (VPB) en de verruiming van de giftenaftrek voor ondernemingen in de VPB. Ook willen de fracties duidelijkheid over de extra giftenaftrek aan culturele instellingen.

Meer tijd nodig om de wet inhoudelijk beter te behandelen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vindt dat de invoering van de Geefwet moet worden uitgesteld naar een later tijdstip, in plaats van 1 januari 2012 zoals het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. De Orde vindt dat het kabinet de tijd moet krijgen om de wet inhoudelijk beter te bekijken. Net als de fracties zet de NOB haar vraagtekens bij een aantal punten die in de Geefwet zijn vermeld. Zo is de Orde teleurgesteld over het onderscheid tussen ANBI’s en SBBI’s en vindt ze dat de lijst ANBI’s categorieën mist als sport en volkshuisvesting. Ook pleit de NOB voor  een zogenoemde ‘matchingsregeling’ voor schenkingen, in plaats van de nu voorgestelde multiplier waarbij een grotere aftrekpost ontstaat dan het bedrag van de gift.