Geen ANBI meer vanwege commercieel tarief?

11 september 2015 | Door redactie

Het aanbieden van diensten als algemeen nut beogende instelling (ANBI) tegen een bepaald tarief is mogelijk, alleen kan de Belastingdienst de ANBI-status ook weer intrekken als er sprake is van een commercieel tarief. In dat geval dient een ANBI namelijk alleen het particuliere belang. De inspecteur moet wel kunnen aantonen dat er sprake is van een commercieel tarief.

De ANBI-status van een stichting die watersportactiviteiten aanbood voor mensen met een beperking was door de inspecteur ingetrokken, vanwege het feit dat de stichting de activiteiten tegen een commercieel tarief zou aanbieden. Daardoor diende ze het algemeen nut niet meer. In een eerdere rechtszaak had het rekenen van een bepaald tarief ook geleid tot het intrekken van de ANBI-status, omdat de hoogte van het tarief zou bewijzen dat de organisatie alleen het particuliere belang diende. Er zijn alleen geen duidelijke regels over wanneer er nu sprake is van een commercieel tarief. Bij deze stichting zag de rechter het namelijk anders. 

Tarief lag ver onder de kostprijs

De stichting wist duidelijk aan te tonen dat ze met haar watersportactiviteiten voor minstens 90% het algemeen nut diende, omdat het gericht was op het welzijn van mensen met een beperking. Volgens de inspecteur was dit juist niet het geval, omdat ze de activiteiten aanbood tegen een min of meer commercieel tarief. De stichting toonde echter aan dat het tarief maar de helft van de kosten dekte; de andere helft werd gedekt door giften en donaties. Daarbij oordeelde de rechter dat er in dit geval pas sprake zou zijn van een commercieel tarief voor de aangepaste activiteiten als dat twee keer zo hoog was als het tarief voor niet-aangepaste watersportactiviteiten voor mensen zonder beperking. Omdat het tarief juist veel lager was, stelde de rechter de stichting in het gelijk. De ANBI-status was dus onterecht ingetrokken.
Rechtbank Gelderland, 30 juli 2015, ECLI (verkort): 4963