Geen ANBI-status bij handelen in strijd met de Grondwet

11 juli 2018 | Door redactie

De Belastingdienst moet de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen intrekken als organisaties zich in hun doelstellingen, uitlatingen en handelen niet houden aan de Grondwet of het internationaal recht. De Tweede Kamer heeft daarvoor recent een motie aangenomen.

De motie is het gevolg van de commotie om de As Soennah-moskee. De moskee zou in preken oproepen tot besnijdenis van vrouwen en het stenigen van mensen die overspel plegen. Daarnaast zou de moskee geld krijgen uit Koeweit en Saoedi-Arabië. De financieringsinstellingen in Koeweit financierden echter ook jihadistische groepen in Syrië. De As Soennah-moskee beschikte echter over de ANBI-status en kon dus profiteren van de fiscale voordelen op het gebied van erf-, schenk- en energiebelasting.

Makkelijker om ANBI-status af te pakken

Uiteindelijk heeft de Belastingdienst besloten om de ANBI-status van de As Soennah-moskee per 1 juli 2018 in te trekken. De Tweede Kamer vindt dat het makkelijker moet worden om dit soort organisaties de ANBI-status af te pakken. Overheidsinstellingen buiten Europa moeten ook niet meer automatisch een ANBI-status krijgen. Daarnaast wil de Kamer dat er een modelpublicatie komt met de minimumeisen aan de financiële transparantie van een ANBI. Door de aangenomen motie moet het kabinet de ANBI-status van dit soort organisaties onderzoeken en in het najaar met een voorstel komen.

Voorwaarden voor de ANBI-status

Een organisatie krijgt niet zomaar de ANBI-status. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. Heeft uw organisatie de ANBI-status gekregen, dan gelden er nog verschillende verplichtingen (tool). De Belastingdienst zal continu toetsen of uw organisatie nog steeds aan de voorwaarden en verplichtingen voldoet. Is dat niet het geval, dan kan de Belastingdienst besluiten om de ANBI-status in te trekken. De organisatie kan dan niet langer profiteren van de fiscale voordelen. Het is zelfs mogelijk om dat met terugwerkende kracht te doen.