Geen ANBI-status voor crowdfundingplatform

30 november 2015 | Door redactie

Een stichting die algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) helpt met (online) fondsenwerving via onder andere een crowdfundingplatform is volgens de advocaat-generaal niet zelf aan te merken als ANBI. Zij steunt namelijk alleen indirect het algemeen belang.

De stichting had zich tot doel gesteld om goede doelen te helpen met het verzamelen van extra inkomsten. Daarvoor bood zij hulp online aan in verschillende vormen, zoals gratis informatie, een donatiemodule voor social media, het aanbieden van een crowdfundingplatform en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden rondom online fondsenwerving. Dit deed de stichting voor een aantal aangesloten goede doelen, waarvan meer dan 90% was aangemerkt als ANBI. In 2007 kreeg de stichting voor haar doel en werkzaamheden de ANBI-status (tool) toegewezen, maar na een boekenonderzoek in 2012 kwam de inspecteur hierop terug. De stichting stapte daarom naar de rechter. 

Stichting fungeerde als intermediair

Volgens het gerechtshof had de inspecteur de ANBI-status echter onterecht ingetrokken. Daarop ging de staatssecretaris van Financiën in cassatie. Volgens de staatssecretaris diende de stichting namelijk niet voor 90% het algemeen belang, maar fungeerde zij in feite als doorgeefluik tussen donateurs en een aantal aangesloten ANBI’s. Zulke loketinstellingen kunnen geen ANBI zijn. De advocaat-generaal was van mening dat de stichting slechts indirect het algemeen nut behartigde, omdat zij als intermediair optrad naar de goede doelen die bij de stichting waren aangesloten. Het doel en de werkzaamheden pasten daarom niet binnen de eisen die horen bij de ANBI-status. Nu maar afwachten of de Hoge Raad dit advies van de advocaat-generaal opvolgt.
Parket bij Hoge Raad, 28 oktober 2015, ECLI (verkort): 2256