Geen ANBI vanwege particuliere belangen

11 mei 2016 | Door redactie

Uw organisatie krijgt geen ANBI-status als vooral het particulier belang is gediend en slechts zijdelings het algemeen belang. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

In deze zaak ging het om een stichting die was opgericht om de relatie tussen maatschappij en kunstenaars/ontwerpers te intensiveren. Dit maakte de stichting mogelijk door het ontwerpen en uitvoeren van projecten waarbij de openbare ruimte werd ingericht. Op 22 november 2013 vroeg de stichting de status van culturele ANBI aan. De Belastingdienst  wees het verzoek (tool) echter af, omdat de stichting niet het algemeen belang diende. Het ging immers primair om de belangen van de betrokken kunstenaars en de stichting trad vooral op als intermediair.

Algemeen belang was slechts beperkt

Uiteindelijk kwam deze zaak voor de rechter. De rechtbank vond dat de stichting de betrokken kunstenaars en ontwerpers in staat stelde om zich via de projecten te ontwikkelen, bekendheid voor zichzelf te creëren en inkomsten te verwerven. Hierbij ging het dus vooral om het particuliere belang van de kunstenaars, ontwerpers en de directrice van de stichting. Uiteraard ging daarvan ook een algemeen belang uit, maar dat was slechts zijdelings. De Belastingdienst had de stichting dus terecht niet als ANBI aangemerkt en kreeg dus gelijk.
Rechtbank Noord-Holland, 7 april 2016, ECLI (verkort): 2651