Geen bestuurdersinkomen in jaarverslag ANBI

Uw organisatie hoeft de bezoldiging voor haar bestuurders niet op te nemen in het jaarverslag over 2013. Dit geldt alleen als uw organisatie de ANBI-status heeft. De Wet normering topinkomens (WNT) is op dit punt gewijzigd via de Aanpassingswet WNT.

17 februari 2014 | Door redactie

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Aanpassingswet WNT (pdf). Deze wijzigt de WNT op een aantal punten. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog wel goedkeuren. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft echter aangegeven dat de wijzigingen gelden alsof deze goedkeuring al aanwezig is, omdat de WNT medio 2013 met terugwerkende kracht gewijzigd moest worden. Door de aanpassing vallen ANBI’s en kleine gesubsidieerde organisaties (met een minimumsubsidie van € 500.000 en een minimumduur van de subsidie van drie jaar) buiten het bereik van de WNT. Daardoor uw organisatie het inkomen van haar bestuurders toch niet openbaar hoeft te maken, zoals in de WNT oorspronkelijk was opgenomen. Uw organisatie kan deze gegevens nu dus achterwege laten in het jaarverslag over 2013. 

Vertrouwen in akkoord Eerste Kamer

Plasterk heeft er, na positieve geluiden van de senaat, vertrouwen in dat de Eerste Kamer de Aanpassingswet WNT zal goedkeuren. Om onduidelijkheden bij onder meer accountants weg te halen, zal de aangepaste versie van de WNT (pdf) terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2013.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!