Geen giftenaftrek vereniging zonder ANBI-status

5 april 2013 | Door redactie

Als uw organisatie door de Belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is het grote voordeel dat een gulle gever zijn gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen of in mindering kan brengen op de winst van de bv. Sinds 2008 is de giftenaftrek toegestaan voor giften aan instellingen die door de fiscus zijn aangemerkt als ANBI.

Een vereniging heeft in 2011 bij de Belastingdienst een verzoek ingediend om te worden aangemerkt als ANBI. Op 14 juli 2011 werd dat verzoek door de Belastingdienst gehonoreerd. Sindsdien kon de vereniging - met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 - profiteren van de fiscale faciliteiten die alleen gelden voor ANBI’s. Dit betekende ook dat een gulle gever pas vanaf die datum giftenaftrek kon claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De fiscale voordelen waren dus nog niet van toepassing op een gift die een gulle gever in 2008 had gedaan. De donateur mocht zijn gift van € 2.100 toen niet in aftrek brengen op zijn aangifte inkomstenbelasting 2008.

Voorwaarden voor ANBI-status in 2008 versoepeld

De rechter was het in dit geval met de belastinginspecteur eens. De vereniging had in 2008 nog geen ANBI-status aangevraagd en deze werd ook niet met terugwerkende kracht toegekend.  De vereniging kon dus geen aanspraak maken op de fiscale faciliteiten die een ANBI-status met zich meebracht. Bovendien voldeed de vereniging in 2008 niet aan de eisen die toen aan het verkrijgen van de ANBI-status werden gesteld.  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status zijn namelijk sinds 1 januari 2008 versoepeld.
Rechtbank Amsterdam, 21 februari 2013, LJN: BZ3306