Geld voor goed doel eindigt niet altijd goed

20 januari 2016 | Door redactie

Organisaties zonder keurmerk of zonder ANBI-status moeten bij de gemeente een vergunning aanvragen als ze geld of goederen voor een goed doel willen inzamelen. Een consument mag een collectant altijd vragen naar die collectevergunning.

Geloofwaardigheid is voor een goededoelenorganisatie erg belangrijk. Een bonafide goededoelenorganisatie laat er dan ook geen misverstand over ontstaan wat zij met ingezameld geld of ingezamelde goederen doet. Dat een consument op zijn hoede moet zijn bij straatverkoop blijkt wel uit een recente waarschuwing van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Volgens het CBF is er in Amsterdam een organisatie actief onder de naam Oranje Goede Doelen die loten verkoopt voor het goede doel zonder dat duidelijk is of de opbrengst daadwerkelijk naar goede doelen gaat. Het CBF adviseert consumenten daarom altijd naar een erkenning of collectevergunning te vragen als ze twijfelen aan de geloofwaardigheid van een collectant. 

Voorwaarden voor collectevergunning

Bij de aanvraag voor een collectevergunning moet een organisatie zonder keurmerk en zonder ANBI-status (tool) aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De organisatie zamelt in namens een vereniging, stichting of bedrijf (rechtspersoon).
  • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie collecteert voor een liefdadigheids-, of ideëel doel of voor het algemeen belang.
  • Uit de statuten van de organisatie blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is.

Geen vergunning nodig bij erkenning en bij ANBI-status

Door het CBF goedgekeurde organisaties worden opgenomen in het landelijk collecterooster dat het CBF opstelt. Zij hoeven geen collectevergunning aan te vragen. Organisaties met een Erkenning Goede Doelen of een ANBI-status bij de Belastingdienst hoeven ook geen vergunning aan te vragen, maar moeten een geplande collecte wel bij de gemeente melden.