Grote ANBI’s moeten standaardformulieren gebruiken

13 januari 2021 | Door redactie

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet bepaalde informatie publiceren en openbaar maken. Sinds 1 januari 2021 moeten grote ANBI’s voor deze publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren. Binnenkort zijn deze standaardformulieren te verkrijgen op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst kan uw organisatie onder voorwaarden (tool) aanmerken als ANBI. Een belangrijke voorwaarde is de publicatieplicht. Dit houdt onder andere in dat uw organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren. Daarnaast moet een ANBI inzicht geven in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling. Dit komt de transparantie en verantwoording van organisaties binnen de non-profitsector ten goede. Voor de vorm van de te publiceren stukken hadden de ANBI’s tot 1 januari 2021 alle vrijheid. Per 1 januari 2021 is het voor grote ANBI’s verplicht om daarvoor standaardformulieren te gebruiken.

Voorwaarden voor een grote ANBI

Het gebruik van standaardformulieren geldt alleen maar voor grote ANBI’s. Er is sprake van een grote ANBI als een organisatie:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Standaardformulieren gebruiken in 2021

De Belastingdienst maakt de benodigde formulieren binnenkort openbaar. Een grote ANBI moet de standaardformulieren gebruiken voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Dus stel dat het boekjaar van een ANBI is geëindigd op 31 december 2020, dan moet de organisatie het standaardformulier gebruiken. Ditzelfde geldt bij een gebroken boekjaar waarbij het boekjaar eindigt in 2021. Dus stel dat het boekjaar loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021, dan moet de ANBI ook het standaardformulier gebruiken.

Bijlagen bij dit bericht