Handhaven giftenaftrek staat nu echt zwart op wit

31 januari 2018 | Door redactie

Uit het regeerakkoord bleek al eerder dat de giftenaftrek en de anbi-regelingen gewoon in stand blijven. Daarnaast heeft de multiplier voor giften aan culturele instellingen een structurele plek gekregen. Dit is nu nogmaals bevestigd in een brief van staatssecretaris Snel van Financiën. Het kabinet zal de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen nog wel onder de loep nemen.

De giftenaftrek en de anbi-regelingen zijn belangrijke fiscale regelingen voor uw organisatie. Voor donateurs is het daardoor interessanter om te doneren aan uw goede doel. Ze kunnen namelijk profiteren van een belastingvoordeel. De laatste jaren heeft de giftenaftrek flink onder vuur gelegen, maar uiteindelijk heeft het kabinet er toch voor gekozen om de regelingen in stand te houden. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft dat nu ook aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Reactie op eerdere evaluaties

Toch houdt de staatssecretaris nog wel een slag om de arm. Het kabinet komt namelijk vóór 1 juni 2018 nog met een reactie op de eerdere evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rondom anbi’s en sbbi’s. Binnen de kaders van het regeerakkoord gaat het kabinet dan nog kijken naar mogelijke verbeteringen van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen. Voor het zomerreces hoopt het kabinet daar al de eerste stappen voor te zetten.