Hoge Raad ziet woningcorporatie toch als ANBI

18 januari 2012 | Door redactie

Bijna alle woningcorporaties hoeven over de periode van 2008 tot en met 2011 geen vennootschapsbelasting te betalen. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad over de fiscale kwalificatie van woningcorporaties als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door dit arrest loopt de overheid over de afgelopen vier jaar een bedrag van € 2 miljard mis. Het gaat hierbij om vennootschapsbelasting over zowel de commerciële als de sociale activiteiten van woningcorporaties.

Woningcorporaties kennen sinds 1 januari 2008 een integrale belastingplicht. Daarmee begon ook de discussie met de staatssecretaris van Financiën over het wel of geen beroep kunnen doen op de fiscale faciliteiten in de vennootschapsbelasting (VPB). De staatssecretaris was van mening dat woningcorporaties zich niet voldoende richten op het algemeen belang om te kunnen worden aangemerkt als ANBI. De woningcorporaties hadden een heel andere mening. Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure die was aangespannen door accountantsorganisatie KPMG. Over deze zaak heeft u eind 2011 al kunnen lezen in het bericht ‘Fiscale status woningcorporaties onder de loep’.

Fiscale winst tot een minimum beperken

De Hoge Raad was het niet met de staatssecretaris eens. Volgens de rechter kunnen woningcorporaties wel degelijk worden aangemerkt als ANBI, omdat de verhuur van woningen in de sociale huursector een algemeen belang dient. Dankzij dit arrest hebben  woningcorporaties toegang tot gunstige fiscale faciliteiten zoals de aftrek voor fondswervende instellingen en de herbestedingsreserve. De fiscale winst kan hiermee tot het minimum worden teruggebracht.

Woningcorporatie per 2012 uitgesloten voor ANBI faciliteiten

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen woningcorporaties geen gebruik meer maken van de gunstige faciliteiten voor ANBI’s. Vanaf die datum is het namelijk wettelijk geregeld dat woningcorporaties zijn uitgesloten van de ANBI-faciliteiten.