Informatieplicht voor voormalige ANBI’s

10 februari 2016 | Door redactie

De Belastingdienst kan de ANBI-beschikking voor uw organisatie intrekken. Het beëindigen van de ANBI-status kan echter ook door uzelf aangevraagd worden. In beide gevallen kan uw organisatie nog wel te maken krijgen met een informatieplicht als het eigen vermogen meer dan € 25.000 bedraagt. De gegevens over 2015 moeten vóór 1 september 2016 bij de fiscus binnen zijn.

De ANBI-status (tool) levert uw organisatie veel fiscale voordelen op. Deze status wijzigt als uw organisatie niet meer aan de voorwaarden voldoet (vraag & antwoord). De Belastingdienst zal de beschikking dan intrekken. Uw organisatie kan er ook om verzoeken de beschikking in te trekken. Het beëindigen van de ANBI-status houdt dan echter niet in dat er geen informatie meer verstrekt hoeft te worden aan de Belastingdienst.

Eigen vermogen meer dan € 25.000

Is het eigen vermogen (saldo van alle bezittingen en schulden) van uw organisatie meer dan € 25.000, dan moet u de volgende informatie aan de Belastingdienst verstrekken:

  • de hoogte van het eigen vermogen op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat uw organisatie heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Deze informatieplicht geldt niet als het vermogen lager is dan € 25.000.

Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar

Op de website van de Belastingdienst is een formulier te vinden voor het doorgeven van deze informatie. Uw organisatie is verplicht om deze gegevens binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de Belastingdienst door te geven. De gegevens over 2015 moeten dus vóór 1 september 2016 bij de fiscus binnen zijn. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om de heffing van schenkbelasting te controleren. Uw organisatie kan een boete krijgen als de fiscus deze gegevens niet ontvangt.