Kamer akkoord met Belastingplan 2012

18 november 2011 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan zoals deze op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dit wil zeggen dat ook de Geefwet, die het geefgedrag aan gesubsidieerde instellingen moet stimuleren, geaccepteerd is. Maar er zijn wel wat aanpassingen in aangebracht.

Bij de behandeling van het plan in de Tweede Kamer is de Geefwet op enkele punten dusdanig aangepast dat de fiscale steun van ongeveer € 7 miljoen die was bedoeld voor de culturele sector, verschuift naar sport- en muziekverenigingen. Dit is mogelijk gemaakt doordat de zogenoemde geefbonus wordt verlaagd van 50% naar 25% over een maximaal te schenken bedrag van € 5.000. Deze maatregel moet het fiscaal vriendelijk schenken aan muziek- en voetbalverenigingen met een officiële SBBI-status aantrekkelijker maken voor particulieren.

Nog voor de Kerst goedkeuring door Eerste Kamer

Over de inhoud van het Belastingplan leest u meer op onze Prinsjesdagspecial. De wetsvoorstellen zijn nog niet definitief. Voor het kerstreces worden de plannen nog door de Eerste Kamer besproken en ze treden dan naar verwachting op 1 januari 2012 in werking.