Kerk moet vóór 1 december website doorgeven

5 oktober 2015 | Door redactie

Kerkgenootschappen die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn, moeten vóór 1 december hun internetadres doorgeven aan de Belastingdienst. Voor hen, en voor hun zelfstandige onderdelen met de ANBI-status, gaat namelijk vanaf 1 januari 2016 de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s gelden.

De Belastingdienst heeft onlangs een brief verstuurd naar kerkgenootschappen met het verzoek hun internetadres door te geven, waar zij bepaalde gegevens online publiceren. Dit geldt ook voor zelfstandige onderdelen van de kerk met de ANBI-status, zoals kloosters en weeshuizen. Zij kunnen hiervoor het formulier (pdf) van de fiscus gebruiken. De Belastingdienst neemt deze gegevens voor 1 januari 2016 op in het ANBI-register. Deze elektronische publicatieplicht geldt voor andere ANBI’s al sinds 1 januari 2014, maar kerkgenootschappen waren hiervan tijdelijk uitgezonderd. 

Niet alle gegevens online

Voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen geldt wel een uitzondering voor wat betreft de gegevens die ze online moeten publiceren in het kader van de publicatieplicht. Zo is het niet nodig om de namen van de bestuurders en een balans online bekend te maken. Wel moeten zij de volgende onderdelen publiceren:

  • een staat van baten en lasten en een toelichting;
  • een financieel overzicht van de uitgevoerde bestedingen per rubriek of thema;
  • een overzicht van de geplande bestedingen en een toelichting.